Szkoła Policealna

Harmonogram egzaminów w Szkole Policealnej- technik bhp w roku szkolnym 2018/2019

04.01.2019 Piątek
17.00-18.00 Zagrożenia w środowisku pracy- egzamin pisemny
18.10-19.10 Ocena ryzyka zawodowego- egzamin ustny
19.20-20.20 Zarządzanie systemami bhp – egzamin pisemny
05.01.2019 Sobota
09.00-10.00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
oraz chorób zawodowych- egzamin ustny
10.10-11.10 Zagrożenia w środowisku pracy- egzamin ustny
11.20-12.20 Zarządzanie systemami bhp- egzamin ustny
12.30-13.30 Język obcy zawodowy- egzamin ustny

Zajęcia- 07.12.2018

L.P. Piątek 07.12.2018
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 08.12.2018

L.P. Sobota 08.12.2018
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7 12.55- 13.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

8-9 13.45-15.15 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

10-11 15.20- 16.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 23.11.2018 – technik bhp II rok,

L.P. Piątek 23.11.2018
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

Zajęcia- 24.11.2018

L.P. Sobota 24.11.2018
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5 11.20- 12.05 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 12.10- 13.40 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

8-9 13.45-15.15 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

10-11 15.20- 16.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 16.11.2018 – technik bhp II rok,

L.P. Piątek 16.11.2018
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

L.P. Sobota 17.11.2018
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5 11.20- 12.05 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 12.10- 13.40 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

8-9 13.45-15.15 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

10-11 15.20- 16.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 09.11.2018 – technik bhp II rok,

L.P. Piątek 09.11.2018
1-2 15.30- 17.00 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 17.10- 18.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5 18.50- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

Zajęcia- 10.11.2018

Zajęcia- 12.10.2018 – technik bhp II rok

L.P. Piątek 12.10.2018
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 13.10.2018

L.P. Sobota 13.09.2018
1-2 8.00- 9.30 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

3 9.40- 10.25 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

4-5 10.30- 12.05 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 12.10 -13.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

8-9 13.50- 15.20 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

10 15:25- 16.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 05.10.2018 – technik bhp II rok

L.P. Piątek 05.10.2018
1-2 15.30- 17.00 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 17.10- 18.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5 18.50- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 06.10.2018

L.P. Sobota 06.10.2018
1-2 8.00- 9.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

9-10 14.40- 16.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski


Harmonogram zajęć w klasie II SP- technik bhp w semestrze

I roku szkolnego 2018/2019

Egzaminy semestralne:

4,5 stycznia 2019

11,12 stycznia 2019

Zajęcia- 21.09.2018 – technik bhp II rok, semestr III

L.P. Piątek 21.09.2018
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 22.09.2018

L.P. Sobota 22.09.2018
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

7-8 13.00- 14.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

9-10 14.40- 16.10 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

Zajęcia- 14.09.2018 – technik bhp II rok, semestr III

L.P. Piątek 14.09.2018
1-2 15.30- 17.00 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 17.10- 18.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5 18.50- 19.35 Ocena ryzyka zawodowego

M.Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

Zajęcia- 15.09.20181

L.P. Sobota 15.09.2018
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

9-10 14.40- 16.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Harmonogram zajęć w klasie II SP- technik bhp w semestrze

 I  roku szkolnego 2018/2019

SP- technik bhp PIĄTEK SOBOTA
Zjazd I 7,8 września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd II 14,15 września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd III 21,22września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd IV 5,6 październik 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd V 19,20 październik 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd VI 26,27 październik 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd VII 9,10 listopad 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd VIII 16,17 listopad 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd IX 30 list. 1 grudnia 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd X 14,15 grudnia 15.30-21.10 8.00-16.50

Egzaminy semestralne:

4,5 stycznia 2019

11,12 stycznia 2019

Egzaminy semestralne

12,13 stycznia

19,20 stycznia

SP- technik bhp PIĄTEK SOBOTA
Zjazd I 7,8 września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd II 14,15 września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd III 21,22września 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd IV 5,6 październik 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd V 19,20 październik 15.30-21.10 8.00-16.00
Zjazd VI 26,27 październik 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd VII 9,10 listopad 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd VIII 16,17 listopad 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd IX 30 list. 1 grudnia 15.30-21.10 8.00-16.50
Zjazd X 14,15 grudnia 15.30-21.10 8.00-16.50

 

Egzaminy semestralne

12,13 stycznia

19,20 stycznia

Zajęcia- 07.09.2018 – technik bhp II rok, semestr III

L.P. Piątek 07.09.2018
1-2 15.30- 17.00 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 17.10- 18.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5 18.50- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 08.09.2018

L.P. Sobota 08.09.2018
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

9-10

 

14.40- 16.10

 

Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak