Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CHODCZU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA:  Magdalena Michalak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Aleksandra Ciesielska

SKARBNIK: Sylwia Janowska

SEKRETARZ: Agnieszka Ratajczyk