Liga Ochrony Przyrody

W Zespole Szkół im. Władysława Reymonta na przełomie 2008/2009 roku zostało reaktywowane szkolne koło Liga Ochrony Przyrody?. Koło liczy obecnie 45 członków. Opiekunem koła została pani Barbara Błaszczyk.

Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w konkursach ekologicznych takich jak? Moja ekoklasa ze snów? oraz ?Mój las?. Uczniowie wzięli także udział w konkursie fotograficznym ?Przyroda na skraju Kujaw ? Ziemia Chodecka?Napisz do Nas

Chcesz przesłać swoją pracę? Nasza redakcja chętnie ją oceni!

Nagrody konkursowe:

uczniowie zespół szkół płock

W konkursie tym Damian Pietrzak zajął II miejsce i otrzymał drukarkę do komputera oraz plecak z miejscem na laptopa od Brytyjka.pl. . Ponadto Marta Grzelak za zdjęcie ?Jesienne odbicie? oraz Damian Polnisiak za fotografię – Żabka? otrzymali wyróżnienia i nagrody w postaci pamięci zewnętrznych 16GB. Młodzież mimo zakończonego konkursu fotograficznego nadal robi zdjęcia otaczającej nas przyrody. Niektóre zdjęcia zostały oddane do Bractwa ziemi chodeckiej, by w przyszłości stworzy album przyrodniczy Chodcza.

sponsor
  1. Miejsce pierwsze: drukarka oraz plecak z miejscem na laptopa od Brytyjka.pl
  2. Miejsce drugie pamięć zewnętrzna do komputera
  3. Album zdjęciowy

Pod patronatem LOP szkoła zbiera zużyte baterie, za które po oddaniu do Rebe otrzymuje punkty. Punkty wymieniamy na nagrody w formie drobnych pomocy naukowych( encyklopedie multimedialne, globusy, zestawy do budowania modeli chemicznych). W tym roku szkolnym� zebrane zostało około 100 kg zużytych baterii, za które otrzymaliśmy nowe punkty na nagrody.

Tutaj znajdziecie wszystkie informacje o konkursach: Pełna Lista

Członkowie LOP każdego roku biorą równie udział w akcji? Sprzątanie Świata?. Ponadto członkowie koła dbają o kwiaty w salach lekcyjnych. Wszystkie podejmowane przez nas akcje mają na celu przybliżyć młodym ludziom problematyk ekologiczna. Zadaniem naszym jest nauczenie młodzieży racjonalnego korzystania z otaczającego środowiska. Ponadto uczniowie uczą się obcowania z przyrodą, rozbudzają odpowiedzialność za środowisko.

Jak zostać członkiem naszych przedsięwzięć?

Informacje o egzaminach

Absolwenci i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub szkoły policealnej, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec. Muszą przekazać deklaracje w terminie. Druki deklaracji są dostępne w CKU lub na stronie OKE w Gdańsku.

Warunki przyjęcia kandydatów

Do klasy I mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Jednak rozporządzenie MEN pozwala, aby do klasy II, z pominięciem klasy pierwszej, mogli być przyjęci absolwentami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W takim przypadku Suchacze ci muszą zdać egzaminy zaliczeniowe z przedmiotów, które zostały ukończone w klasie pierwszej. Te przedmioty to: geografia, biologia, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, fizyka, historia.

System nauczania

Nauka w Liceum dla Dorosłych trwa 3 lata. Każdy rok nauki dzieli się na 2 semestry (czynie jest ich sześć). Pod koniec każdego semestru odbywa się egzamin z każdego przedmiotu zaliczający dany semestr. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zaliczającego semestr jest co najmniej 50% frekwencji i pozytywne oceny cząstkowe.

zespol-szkol

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z naszym artykułem, zapraszamy też do stron informacyjnych serwisów współpracujących z nami.

Dlaczego warto postawić na naszą Szkołę?

przedisiębiorcy w płocku

Technikum żywienia i Gospodarstwa Domowego funkcjonuje od 01.09.1997 roku. Uczniowie sprawdzają swoja wiedzę i umiejętności w praktyce.

Jest to możliwe dzięki aktywnemu udziałowi w wielu imprezach środowiskowych. Tradycja stało się coroczne aranżowanie Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych.

Możemy pochwalić się doskonale wyposażonymi pracowniami do praktycznej nauki zawodu. Uczniowie mają możliwość pracy i doskonalenia swoich umiejętności na sprzęcie najwyższej jakości. Każdego roku bierzemy udział w różnego rodzaju olimpiadach.

Wygrywamy w konkursach, zajmując w nich wysokie miejsca, np. Olimpiada Wiedzy o żywieniu, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego. Młodzież w czasie praktyk wakacyjnych może przekonać się, jak ważna jest wiedza i umiejętności. Co roku, zapoznając młodzież z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, organizujemy wyjazdy na targi: Polagra Food w Poznaniu, Gastro Hotel w Toruniu.