Kurs R.03 A. Baranowska – Kacprzak

SPOTKANIE I KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

13.09.2019 – piątek 14.09.2019- sobota

15.30- 17.00
1,2 Produkcja zwierzęca
8.00-10.25 1,2,3 Produkcja roślinna
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca 10.30-12.00 1,2 Prowadz.Produkcji roślinnej
18.40-21.10 1,2,3 Prow. Produkcji zwierzęcej

12.10-13.40 1,2 Prow. Dzał. Gosp.

13.50-15.20 1,2, Dział .gosp. w rolnictwie


15.3017.50 1,2,3 Pracownia mechanizacji rolnictwa