Kurs R.03 A. Baranowska – Kacprzak

SPOTKANIE IX KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

31.05.2018 – piątek 01.06.2018- sobota
15.30-17.00 14,15 Prowadz. produkcji zwierzęcej 8.00-10.25 212223 Przepisy ruchu drogowego
17.10-17.55 20 Produkcja  zwierzęca 10.30-12.00 1415 Prowadz. Produkcji roślinnej
18.00- 18.45 20 Produkcja roślinna
18.50- 21.10 13,14,15 Pracownia mech. rolnictwa

SPOTKANIE VIII KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

24.05.2018 – piątek 25.05.2018- sobota
15.30-17.00 9, 10 Prowadz. dział. gospod. 8.00-10.25 181920 Przepisy ruchu drogowego
17.10-19.30 15,16,17 Przepisy ruchu drogowego 10.30-12.00 1718 Produkcja roślinna
19.40-21.10 15,16 Produkcja roślinna 12.10

12.55

19 Produkcja roślinna
13.00-15.25 101112 Pracownia mechanizacji rolnictwa
15.30-17.50 131415 Dział. gosp. w rolnictwie

SPOTKANIE VII KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

10.05.2018 – piątek 11.05.2018- sobota
15.30-17.55 13,14,15 Technika w rolnictwie 8.00-10.25 121314 Przepisy ruchu drogowego
18.00-19.30 9, 10 Org.bhp 10.30-12.00 1213 Prowadz. Produkcji roślinnej
19.40-21.10 9, 10 Dział. gosp. w rolnictwie 12.10-13.40 1314 Produkcja roślinna
13.50-16.10 7,8,9 Pracownia mechanizacji rolnictwa
16.20-17.50 1112 Dział. gosp. w rolnictwie

SPOTKANIE IV KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

15.03.2019 – piątek 16.03.2019- sobota
15.30-17.00 3,4 Prowadz. dział. gospod. 8.00-11.15 10111213 Produkcja zwierzęca
17.10-18.40 5,6 Org.BHP 11.20-12.50 6,7, Prowadz.prod. zwierzęcej
19.40-21.10 7,8,9 Technika w rolnictwie 13.00-14.30 8,9 Prowadz.prod. zwierzęcej
14.40-16.10 3,4 Pracownia mech.rolnictwa
16.2017.50 5,6 Prowadz. dział. gospod.

SPOTKANIE III KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

01.03.2019 – piątek 02.03.2019- sobota
15.30-17.55 7,8,9 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 4,5,6 Technika w rolnictwie
18.00-19.30 4,5 Prowadz. Prod. zwierzęcej 10.30-12.00 3,4 Org.BHP
19.40-21.10 5,6 Przepisy ruchu drogowego 12.10-

13.40

5,6 Prowadz. prod. roślinnej
13.50-16.10 7,8,9 Produkcja roślinna
16.2017.50 3,4 Dział. gosp. w rolnictwie

SPOTKANIE II KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

15.02.2019 – piątek 16.02.2019- sobota
15.30-17.00 1,2 Prow.dział.

gosp.

8.00-10.25 1,2,3 Produkcja roślinna
17.10-18.40 1,2 Org.BHP 10.30-11.15 4 Prow.pr. roślinnej
18.50-21.10 1,2,3 Technika w rolnictwie 11.20-12.50 3,4 Przepisy ruchu drogowego
13.00-15.25 4,5,6 Produkcja zwierzęca
15.3016.15 3 Prow.prod. zwierzęcej
16.20-17.50 3,4 Język obcy zawodowy

SPOTKANIE I KURS R.03 (sem. II ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

01.02.2019 – piątek 02.02.2019- sobota
15.30-17.55 1,2,3 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 1,2,3 Produkcja roślinna
18.00-19.30 1,2 Prow. Pr. zwierzęcej 10.30-12.55 1,2,3 Prow.pr. roślinnej
19.40-21.10 1,2 Przepisy ruchu drogowego 13.00-14.30 1,2 Pracownia mech.rolnictwa
14.40-16.10 1,2 Język obcy zawodowy
16.20-17.50 1,2 Dział.gosp.w rolnictwie

SPOTKANIE V III KURS R.03 (sem. I ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

11.01.2019 – piątek 12.01.2019- sobota
14.40-15.25 22 Produkcja zwierzeca 8.00-10.25 232425 Produkcja zwierzęca
15.30-17.55 13,14,15 Technika w rolnictwie 10.30-12.55 131415 Prow.pr.zwierzęcej
18.00-19.30 9, 10 Org.BHP 13.00-15.25 131415 Dział.gosp.w rolnictwie
19.40-21.10 14,15 Pracownia mech.rolnictwa 15.30-17.50 232425 Produkcja roślinna

SPOTKANIE V KURS R.03 (sem. I ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

07.12.2018 – piątek 08.12.2018- sobota
14.40-

16.10

12,13 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 171819 Produkcja roślinna
16.20-17.50 14,15 Produkcja zwierzęca 10.30-12.55 101112 Prowadz.prod. roślinnej
18.00-19.30 6,7 Prowadz. Prod. zwierzęcej 13.00-13.45 4 Przepisy ruchu drogowego
19.40-21.10 8,9 Prowadz. Prod. zwierzęcej 13.50-16.10 7,8,9 Pracownia mechanizacji rolnictwa
16.20-17.50 9,10 Dział .gosp. w rolnictwie

SPOTKANIE III KURS R.03 (sem. I ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

16.11.2018 – piątek 17.11.2018- sobota
14.40-16.10 8,9 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 7,8,9 Produkcja roślinna
16.20-17.50 4,5 Prowadz. dział. gospod. 10.30-12.00 1011 Produkcja roślinna
18.00-19.30 1,2 Przepisy ruchu drogowego 12.10-12.55 2 Org.bhp
19.40-21.10 6,7 Prowadz. pr. roślinnej 13.00-14.30 3,4 Technika w rolnictwie
14.40-16.10 3,4 Język obcy zawodowy
16.20-17.50 5,6 Dział. gosp. w rolnictwie

SPOTKANIE II KURS R.03 (sem. I ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

09.11.2018 – piątek 10.11.2018- sobota
14.40-17.00 5,6,7 Produkcja zwierzęca 8.00-10.25 4,5,6 Produkcja roślinna
17.10-18.40 3,4 Prowadz. Prod. zwierzęcej 10.30-12.55 3,7,5 Prow. Prod. roślinnej
18.45-19.30 1 Org.bhp 13.00-14.30 5,6 Pracownia mech.rolnictwa
19.40-21.10 1,2 Technika w rolnictwie 14.40-16.10 1,2 Język obcy zawodowy
16.20-17.50 3,4 Dział.gosp. w rolnictwie