Kurs R.03 A. Baranowska – Kacprzak

SPOTKANIE III KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska – Kacprzak

11.10.2019 – piątek 12.10.2019- sobota

15.30- 17.00
8,9 Produkcja zwierzęca
8.00-10.25 4,5,6 Technika w rolnictwie
17.05-18.35 10,11 Produkcja zwierzęca
10.30-12.00 3,4 Org.BHP
18.45-19.30 12 Produkcja zwierzęca
12.10-14.35 7,8,9 Produkcja roślinna
19.40-21.10 4,5 Prowadz. prod. zwierzęcej

14.40-16.10 5,6
Prowadz. prod. roślinnej


16.20-17.50 6,7 Pracow.mech. rolnictwa


SPOTKANIE II KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A. Baranowska – Kacprzak

27.09.2019 – piątek 28.09.2019- sobota

15.30- 17.00
1,2 Org.BHP
8.00-10.25 4,5,6 Produkcja roślinna
17.05-18.35 1,2 Technika w rolnictwie 10.30-12.00 3,4 Prowadz. Produkcji roślinnej
18.45-19.30 3 Technika w rolnictwie

12.10-12.55 3 Prow. Dzał. Gosp.
19.40-21.10 4,5 Pracownia mech. rolnictwa

13.00-13.45 3 Dział .gosp. w rolnictwie


13.55-15.25 1,2 Język obcy zawodowy15.30-17.50 5,6,7 Produkcja zwierzęca

SPOTKANIE I KURS RL.03 (sem. III ) opiekun A.Baranowska-Kacprzak

13.09.2019 – piątek 14.09.2019- sobota

15.30- 17.00
1,2 Produkcja zwierzęca
8.00-10.25 1,2,3 Produkcja roślinna
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca 10.30-12.00 1,2 Prowadz.Produkcji roślinnej
18.40-21.10 1,2,3 Prow. Produkcji zwierzęcej

12.10-13.40 1,2 Prow. Dzał. Gosp.

13.50-15.20 1,2, Dział .gosp. w rolnictwie


15.3017.50 1,2,3 Pracownia mechanizacji rolnictwa