Klasy

TECHNIKUM

Lp. Klasa Zawód Wychowawca
1. I technik żywienia i usług gastronomicznych/technik rolnik/technik logistyk mgr Sylwia Lewandowska
2. II technik rolnik/technik logistyk mgr Joanna Kubiak
3. II technik żywienia mgr Marlena Czyżewska
4. III technik żywienia/technik rolnik mgr Anna Grządziela
5. IV technik żywienia/technik rolnik mgr Aldona Baranowska – Kacprzak

  BRANŻOWA SZKOŁA I ST.

Lp

Klasa

Zawód

Wychowawca

1

I

KLASA WIELOZAWODOWA

mgr Eugenia Andrzejewska

3

II

KLASA WIELOZAWODOWA

 mgr Joanna Modrzejewska

5

III

KLASA WIELOZAWODOWA

mgr Katarzyna Kapuścińska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)

    L.p              KLASA                                                                      OPIEKUN                                                                                        
1

2

II

III

mgr Eugenia Andrzejewska
mgr Jolanta Kiełczak

SZKOŁA POLICEALNA 

L.p           Klasa                                                                                              Opiekun                                                                                                                           

1.

2

I sem.

III sem.

mgr Dorota Kruczkowska

mgr Maciej Sadowski