SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKW DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKW

KLASA I TECHNIKUM ROLNICZE

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, E. Rwny

?Ponad sowami?. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 1

?Ponad sowami? . Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 2

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

fizyka

Marcin Braun, Weronika liwa

Odkry fizyk

Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania

Nowa Era

Historia

S. Roszak, J. Kaczkow

Pozna przeszo. Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

A. Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o spoeczestwie. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Jzyk niemiecki

Anna Kryczyska-Pham,

Joanna Szczk

Fokus 1

WSiP

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jele, Stanisaw Czachorowski

Biologia na czasie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych ? zakres podstawowy

Nowa Era

Geografia

B. Lenartowicz, M. Wjcik

Czas na geografi. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo Szkolne PWN

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, Janusz Mrzigod

To jest chemia. Podrcznik dla szk ponadgimnzjalnych.

Zakres podstawowy

Nowa Era

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 1

McMillan

Edukacja dla bezpieczestwa

J. Soma

yj i dziaam bezpiecznie

Nowa Era

Informatyka

G. Hermanowska,

W. Hermanowski

Informatyka. Podrcznik do szk ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. ?Ciekawi wiata?

Operon

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea, T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Produkcja zwierzca

Ewa Marciniak- Kulka

Produkcja zwierzca cz.1

REA

Produkcja rolinna

Z. Czerwiski, A. Gawroska-Kulesza, S. Lenart,

Produkcja rolinna

Cz.1

REA

Technika w rolnictwie

A. Kulka

Technika w rolnictwie cz.1 i 2

REA

SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKW

KLASA I TECHNIKUM YWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, E. Rwny

?Ponad sowami?. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 1

?Ponad sowami? . Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 2

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Cz. 1

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

fizyka

Marcin Braun, Weronika liwa

Odkry fizyk

Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania

Nowa Era

Historia

S. Roszak, J. Kaczkow

Pozna przeszo. Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

A. Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o spoeczestwie. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Jzyk niemiecki

A. Kryczyska-Pham, J. Szczk

Fokus 1

WSiP

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jele, Stanisaw Czachorowski

Biologia na czasie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych ? zakres podstawowy.

Nowa Era

Geografia

B. Lenartowicz, M. Wjcik

Czas na geografi. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo Szkolne PWN

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, Janusz Mrzigod

To jest chemia. Podrcznik dla szk ponadgimnzjalnych.

Zakres podstawowy

Nowa Era

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 1

McMillan

Edukacja dla bezpieczestwa

J. Soma

yj i dziaam bezpiecznie

Nowa Era

Informatyka

G. Hermanowska,

W. Hermanowski

Informatyka. Podrcznik do szk ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. ?Ciekawi wiata?

Operon

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea,

T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Technika i bezpieczestwo w gastronomii

Wojciech Hoszek

Urzdzanie zakadw gastronomicznych i gospodarstw domowych

Format AB

Podstawy ywienia i higieny

D. Czerwiska, A. Koajtis Doowy,

K. Kozowska,

B. Pietruszka

Podrcznik dla technikum ywienia i gospodarstwa domowego.

Format AB

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Danuta Grecka, Halina Limanwka, Ewa Superczyska, Melania yliska - Kaczmarek

Technologia gastronomiczna z obsug konsumenta cz.2

Format AB

KLASA I

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

ROK SZKOLNY 2016/2017

Przedmioty oglnoksztacce

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNI-CTWO

jzyk polski

E. Nowosielska,

U. Szydowska

?Zrozumie wiat?. Jzyk polski, cz. I

Nowa Era

matematyka

L. Wojciechowska, M. Bryski, K. Szymaski

Matematyka dla zasadniczych szk zawodowych cz.1

WSiP

fizyka

M. Braun, W. liwa

Odkry fizyk. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych.

WSiP

Jezyk angielski

M. i M. Miazek

My profession

REA

Jzyk niemiecki

Carla Tkadleckova, Petr Tlusty

Genau! 1Jzyk niemiecki dla szk ponadgimnazjalnych, technika i szkoy zawodowe

LektorKlett

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jele, Stanisaw Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Historia

S. Roszak, J. Kaczkow

Pozna przeszo. Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczestwa

J. Soma

yj i dziaam bezpiecznie

Nowa Era

Informatyka

A. Gaweek

Informatyka. Podrcznik. Zakres podstawowy

Operon

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

Nowa Era

Przedmioty zawodowe

w zawodzie mechanik ? operator pojazdw i maszyn rolniczych

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Kulka

Technika w rolnictwie, cz. I

REA

KLASA II

TECHNIKUM ROLNICZE

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Rwny

?Ponad sowami?. Klasa II, cz. 1

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk󳠠 ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

Anna Kryczyska-Pham,

Joanna Szczk

Fokus 2

WSiP

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 1 i 2

McMillan

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michaowski, N. Mrozowiak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. witochowska

?Spotkania z kultur?. Podrcznik o wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nowa Era

Geeografia

P. Czuba,

E. Papiska

Geografia dla maturzysty cz.1 ? zakres rozszerzony.

Wydawnictwo szkolne PWN.

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea, T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Produkcja zwierzca

B. Biesiada-Drzazga, B. Jele, E. Krzcin, K. Mynek, R. Niedzika

Produkcja zwierzca cz.2

REA

Produkcja rolinna

H. Niemczyk,

A. Artyszak,

K. Kuciska

Produkcja rolinna

Cz.2

Rea

Technika w rolnictwie

A. Kulka

Technika w rolnictwie

Cz.1 i 2

Rea

Dziaalno gospodarcza w rolnictwie

T. Gonelay,

W. Aue

Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

WSiP

KLASA II

TECHNIKUM YWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Rwny

?Ponad sowami?. Klasa II, cz. 1

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Cz. 1 i 2. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

Anna Kryczyska-Pham,

Joanna Szczk

Fokus 2

WSiP

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 1 i 2

McMillan

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michaowski, N. Mrozowiak, G. Nazaruk, M. Sacha, G. witochowska

?Spotkania z kultur?. Podrcznik o wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nowa Era

Geeografia

P. Czuba,

E. Papiska

Geografia dla maturzysty cz.1 ? zakres rozszerzony.

Wydawnictwo szkolne PWN.

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea, T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Technika i bezpieczestwo w gastronomii

Wojciech Hoszek

Urzdzanie zakadw gastronomicznych i gospodarstw domowych

Format AB

Podstawy ywienia i higieny

D. Czerwiska, A. Koajtis Doowy,

K. Kozowska,

B. Pietruszka

Podrcznik dla technikum ywienia i gospodarstwa domowego.

Format AB

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Danuta Grecka, Halina Limanwka, Ewa Superczyska, Melania yliska - Kaczmarek

Technologia gastronomiczna z obsug konsumenta cz.2 i 3

Format AB

Jzyk obcy zawodowy

A. Dul

Jzyk niemiecki w gastronomii ? zeszyt wicze

WSiP

Dziaalno gospodarczaw gastronomii

H. Grska-Warsewicz,

B. Sawicka

Dziaalno gospodarcza w gastronomii

Rea

KLASA II

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

ROK SZKOLNY 2016/2017

Przedmioty oglnoksztacce

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

E. Nowosielska,

U. Szydowska

?Zrozumie wiat?. Jzyk polski, cz. 2

Nowa Era

matematyka

L. Wojciechowska, M. Bryski, K. Szymaski

Matematyka dla zasadniczych szk zawodowych cz.1

WSiP

Jezyk angielski

M. i M. Miazek

My profession

REA

Jzyk niemiecki

Carla Tkadleckova, Petr Tlusty

Genau! 2Jzyk niemiecki dla szk ponadgimnazjalnych, technika i szkoy zawodowe

LektorKlett

Geografia

B. Lenartowicz, M. Wjcik

Czas na geografi

Wydawnictwo Szkolne PWN

Historia

S. Roszak, J. Kaczkow

Pozna przeszo. Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea,

T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Przedmioty zawodowe

w zawodzie mechanik ? operator pojazdw i maszyn rolniczych

Podstawy konstrukcji maszyn

A. Kulka

Technika w rolnictwie, cz. 2

REA

KLASA III

TECHNIKUM ROLNICZE

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, A. Rwny, E Mirkowska - Treugutt

?Ponad sowami?. Klasa II, cz. 2

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Cz. 2 Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

(rozszerzony)

A. Kuczyska-Pham, J. Szczk

Abitur. Jzyk niemiecki

WSiP

Jzyk niemiecki

Giorgio Motta

Beata wikowska

direkt neu 2A,2B

LektorKlett

Jzyk angielski

(rozszerzony)

M. Rosiska, L. Edwards

Repetytorium maturalne

McMillan

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Biologia

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

Biologia na czasie, cz.2 Podrcznik dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

Produkcja zwierzca

B. Biesiada-Drzazga, B. Jele, E. Krzcin, K. Mynek, R. Niedzika

Produkcja zwierzca cz.2

REA

Produkcja rolinna

M. Darlewska, A. Gawroska-Kulesz, B. Rutkowska, P. Stypiski

Produkcja rolinna

Cz.3

Rea

Dziaalno gospodarcza w rolnictwie

T. Gonelay,

W. Aue

Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

WSiP

KLASA III

TECHNIKUM YWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, A. Rwny, E Mirkowska - Treugutt

?Ponad sowami?. Klasa II, cz. 2

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Cz. 2 Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

(rozszerzony)

A. Kuczyska-Pham, J. Szczk

Abitur. Jzyk niemiecki

WSiP

Jzyk niemiecki

Giorgio Motta

Beata wikowska

direkt neu 2A,2B

LektorKlett

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Jzyk angielski

(rozszerzony)

M. Rosiska, L. Edwards

Repetytorium maturalne

McMillan

Biologia

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk

Biologia na czasie, cz.2 Podrcznik dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

Technika i bezpieczestwo w gastronomii

Wojciech Hoszek

Urzdzanie zakadw gastronomicznych i gospodarstw domowych

Format AB

Podstawy ywienia i higieny

D. Czerwiska, A. Koajtis Doowy,

K. Kozowska,

B. Pietruszka

Podrcznik dla technikum ywienia i gospodarstwa domowego.

Format AB

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Danuta Grecka, Halina Limanwka, Ewa Superczyska, Melania yliska - Kaczmarek

Technologia gastronomiczna z obsug konsumenta cz.2

Format AB

Dziaalno gospodarcza w gastronomii

H. Grska-Warsewicz,

B. Sawicka

Dziaalno gospodarcza w gastronomii

Rea

KLASA III

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

ROK SZKOLNY 2016/2017

Przedmioty oglnoksztacce

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNI-CTWO

jzyk polski

E. Nowosielska,

U. Szydowska

?Zrozumie wiat?. Jzyk polski, cz. 2

Nowa Era

matematyka

L. Wojciechowska, M. Bryski, K. Szymaski

Matematyka dla zasadniczych szk zawodowych cz.1

WSiP

Jezyk angielski

M. i M. Miazek

My profession

REA

Jzyk niemiecki

Carla Tkadleckova, Petr Tlusty

Genau! 2Jzyk niemiecki dla szk ponadgimnazjalnych, technika i szkoy zawodowe

LektorKlett

Geografia

B. Lenartowicz, M. Wjcik

Czas na geografi

Wydawnictwo Szkolne PWN

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea,

T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

A. Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o spoeczestwie. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

KLASA IV

TECHNIKUM ROLNICZE

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, A. Rwny, R. Pruszczyski

?Ponad sowami?. Klasa III,

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Cz. 3 Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

Giorgio Motta

Beata wikowska

direkt neu 3A, 3B

LektorKlett

Jzyk niemiecki

(rozszerzony)

Beata wikowska B. Jaroszewicz, A. Wojdat-Niklewska

Direkt - Repetytorium

LektorKlett

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Biologia

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worowska, W. Zamachowski

Biologia na czasie, cz.3. Podrcznik dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

Dziaalno gospodarcza w rolnictwie

T. Gonelay,

W. Aue

Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

WSiP

KLASA IV

TECHNIKUM YWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, A. Rwny, R. Pruszczyski

?Ponad sowami?. Klasa III,

Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Cz. 3 Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

Giorgio Motta

Beata wikowska

direkt neu 3A, 3B

LektorKlett

Jzyk niemiecki

(rozszerzony)

Beata wikowska B. Jaroszewicz, A. Wojdat-Niklewska

Direkt - Repetytorium

LektorKlett

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Biologia

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worowska, W. Zamachowski

Biologia na czasie, cz.3. Podrcznik dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era

Planowanie produkcji gastronomicznej

Obsuga konsumenta

Dziaalno gospodarcza w gastronomii

H. Grska-Warsewicz,

B. Sawicka

Dziaalno gospodarcza w gastronomii

Rea

KLASA I

LICEUM OGLNOKSZTACCE DLA DOROSYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, E. Rwny

?Ponad sowami?. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 1

?Ponad sowami? . Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz 2

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

fizyka

Marcin Braun, Weronika liwa

Odkry fizyk

Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania

Nowa Era

Historia

S. Roszak, J. Kaczkow

Pozna przeszo. Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Wiedza o spoeczestwie

A. Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o spoeczestwie. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Jzyk niemiecki

K.uniewska, U. Tworek, Z. Wsik, M. Zagrna

Alles klar, zakres podstawowy, cz. 1a, 1b

WSiP

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jele, Stanisaw Czachorowski

Biologia na czasie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych ? zakres podstawowy.

Nowa Era

Geografia

B. Lenartowicz, M. Wjcik

Czas na geografi. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Wydawnictwo Szkolne PWN

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod, Janusz Mrzigod

To jest chemia. Podrcznik dla szk ponadgimnzjalnych.

Zakres podstawowy

Nowa Era

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 1

McMillan

Informatyka

G. Hermanowska,

W. Hermanowski

Informatyka. Podrcznik do szk ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. ?Ciekawi wiata?

Operon

Podstawy przedsibiorczoci

Z. Makiea, T. Rachwa

Podstawy przedsibiorczoci

Nowa Era

KLASA II

LICEUM OGLNOKSZTACCE DLA DOROSYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

E. Rwny

?Ponad sowami?. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 cz 1 i 2

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

K.uniewska, U. Tworek, Z. Wsik, M. Zagrna

Alles klar, zakres podstawowy, cz. 2a, 2b

WSiP

Geeografia

P. Czuba,

E. Papiska

Geografia dla maturzysty cz.1 ? zakres rozszerzony.

Wydawnictwo szkolne PWN.

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Wiedza o spoeczestwie

Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz

Wiedza o spoeczestwie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. ?Odkrywamy na nowo?

McMillan

KLASA III

LICEUM OGLNOKSZTACCE DLA DOROSYCH

ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTU

WYDAWNICTWO

jzyk polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

E. Rwny

?Ponad sowami?. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 cz 1 i 2

Nowa Era

matematyka

W. Babiaski, L. Chako, D. Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych

wiczenia i zadania dla szk ponadgimnazjalnych. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym

Nowa Era

Jzyk niemiecki

K.uniewska, U. Tworek, Z. Wsik, M. Zagrna

Alles klar, zakres podstawowy, cz. 2a, 2b

WSiP

Geeografia

P. Czuba,

E. Papiska

Geografia dla maturzysty cz.1 ? zakres rozszerzony.

Wydawnictwo szkolne PWN.

Jzyk angielski

David Spencer

Getaway 2

McMillan

Wiedza o spoeczestwie

Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz

Wiedza o spoeczestwie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. ?Odkrywamy na nowo?

McMillan