Ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania dla klasy II i III Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych w roku szkolnym 2016/17

klasa

druga

trzecia

semestr

III

IV

V

VI

jzyk polski

30

30

35

25

matematyka

30

30

27

15

historia - rozszerzona

40

40

30

15

wiedza o spoeczestwie - rozszerzona

22

22

30

16

przyroda- przedmiot uzupeniajcy

12

13

10

-

jzyk obcy

18

17

20

15