Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog suy swoj fachow pomoc wewtorkiw godzinach8.00-13.30oraz wczwartki 8.00 - 11.30

Wszystkich chtnych rodzicw oraz uczniw zapraszamy w w/w terminach na spotkania z Pani Pedagog.