Plan nauczania - Bhp

Zajcia- 07.04.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

07.04.2017

1-2

15.30- 17.00

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3

17.05- 17.50

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

4-5

17.55- 19.25

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

6-7

19.30- 21.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zajcia- 08.04.2017

L.P.

Sobota

08.04.2017

1-2

8.00- 9.30

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

3-4

9.35- 11.05

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

5-6

11.10- 12.40

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.45- 14.15

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10-11

14.20- 15.50

15-55-16.40

Zagroenia w rodowisku pracy

M. Sadowski


Zajcia- 31.03.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

31.03.2017

1-2

15.30- 17.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3

17.05- 17.50

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

4-5

17.55- 19.25

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

6-7

19.30- 21.00

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski


Zajcia- 01.04.2017

L.P.

Sobota

01.04.2017

1-2

8.00- 9.30

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3-4

9.40- 11.10

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

5-6

11.15- 12.45

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.55- 14.25

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

9-10

14.30- 16.00

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

Zajcia- 17.03.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

17.03.2017

1-2

15.30- 17.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3-4

17.05- 18.35

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

5

18.40- 19.25

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

6-7

19.30- 21.00

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

Zajcia- 18.03.2017

L.P.

Sobota

18.03.2017

1-2

8.00- 9.30

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3-4

9.35- 11.05

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

5-6

11.10- 12.40

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.45- 14.15

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

9-10

14.20- 15.50

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski