Patron

Wadysaw Stanisaw Reymont (1867-1925)

Mianem ,,biografii fantastycznej? okrela si niekiedy ycie Wadysawa Stanisawa Reymonta, powieciopisarza, nowelisty, ,,reportaysta?. ,,Fantastyczny? dla wspczesnych by awans syna wiejskiego organisty (rodowe nazwisko Rejmonta sam prawdopodobnie zmieni na Reymont), ktry ukoczy tylko kilka klas szkoy parafialnej i zdoby jedyny w yciu dyplom - czeladnika w zakadzie krawieckim.

Zawodu krawca jednak nigdy nie wykonywa, bo pody szlakiem swoich fantazji. W tajemnicy przed rodzin wyjecha w tras z teatrem, m.in. dlatego, e zakocha si w aktorce. Grywa mae rlki w przedstawieniach wdrownych trup aktorskich (dowiadczenia z tego okresu wykorzysta w powieci ,,Komediantka?). Pracowa take jako pomocnik geometry i ekspedient w sklepie z dewocjonaliami. Myla o wstpieniu do zakonu paulinw na Jasnej Grze. W roku 1888 podj prac na Kolei Warszawsko-Wiedeskiej jako pomocnik drnika w Krasnowie obok Lipiec nieopodal owicza (dzi: Lipce Reymontowskie). Stamtd wysya do stoecznych gazet swoje pierwsze korespondencje. yo mu si ciko z powodu trudnoci finansowych i komplikacji uczuciowych (nawet prbowa popeni samobjstwo). Na pocztku lat 90. nawiza kontrakty ze spirytystami i zacz robi karier jako. . . medium. Pod koniec 1893 roku przenis si do Warszawy i zaj si wycznie dziaalnoci literack, m.in. jako publicysta ,,Tygodnika Ilustrowanego?. Jego sytuacj utrudnia brak wyksztacenia - w popiechu, po kryjomu, samodzielnie uzupenia luki w edukacji.

Od 1895 roku wiele podrowa po Europie i Polsce, czsto zmieniajc miejsce pobytu. Duej przebywa w odzi, gdzie zbiera materiay do powieci ,,Ziemia obiecana?, oraz w Paryu (tu pisa ?Chopw?). W 1900 roku jego kopoty finansowe skoczyy si w zupenie niespodziewany sposb: poszkodowany w katastrofie kolejowej, wytoczy proces Kolei Warszawsko-Wiedeskiej i wygrawszy go, otrzyma olbrzymie odszkodowanie! Wreszcie mg skupi si na pisaniu. Rewolucj 1905 roku przey w Warszawie. Z miastem tym by zwizany do koca. W czasie wojny dziaa w organizacjach spoecznych i obywatelskich.

W 1924r. otrzyma za ,,Chopw? literack Nagrod Nobla (pokonujc m.in. tak wietnego kontrkandydata, jak niemiecki pisarz Tomasz Mann).

Biografia Reymonta pokazuje jego trudnego dziecistwa i lat modzieczych, ale rwnie dowodzi, e cik, solidn prac i talentem mona osign sukces.

Wadysaw Stanisaw Reymont od 1999 roku jest patronem Zespou Szk w Chodczu.