Liga Ochrony Przyrody

W Zespole Szk im. Wadysawa Reymonta na przeomie 2008/2009 roku zostao reaktywowane szkolne koo?Liga Ochrony Przyrody?. Koo liczy obecnie 45 czonkw. Opiekunem koa zostaa pani Barbara Baszczyk.

Modzie bardzo chtnie uczestniczy w konkursach ekologicznych takich jak ?Moja ekoklasa ze snw? oraz ?Mj las?. Uczniowie wzili take udzia w konkursie fotograficznym ?Przyroda na skraju Kujaw ? Ziemia Chodecka?. W konkursie tym Damian Pietrzak zaj II miejsce i otrzyma drukark za zdjcie ?Dzika ra?. Ponadto Marta Grzelak za zdjcie ?Jesienne odbicie? oraz Damian Polnisiak za fotografi ?abka? otrzymali wyrnienia i nagrody w postaci pamici zewntrznych 16GB. Modzie mimo zakoczonego konkursu fotograficznego nadal robi zdjcia otaczajcej nas przyrody. Niektre zdjcia zostay oddane do Bractwa ziemi chodeckiej, by w przyszoci stworzy album przyrodniczy Chodcza.

Pod patronatem LOP szkoa zbiera zuyte baterie, za ktre po oddaniu do Rebe otrzymuje punkty. Punkty wymieniamy na nagrody w formie drobnych pomocy naukowych( encyklopedie multimedialne, globusy, zestawy do budowania modeli chemicznych). W tym roku szkolnym zebrane zostao okoo 100 kg zuytych baterii, za ktre otrzymalimy nowe punkty na nagrody.

Czonkowie LOP kadego roku bior rwnie udzia w akcji ?Sprztanie wiata?. Ponadto czonkowie koa dbaj o kwiaty w salach lekcyjnych. Wszystkie podejmowane przez nas akcje maj na celu przybliy modym ludziom problematyk ekologiczn. Zadaniem naszym jest nauczenie modziey racjonalnego korzystania z otaczajcego rodowiska. Ponadto uczniowie ucz si obcowania z przyrod, rozbudzaj odpowiedzialno za rodowisko.