TECHNIKUM

Lp

Klasa

Zawd

Wychowawca

1

I

technik ywienia i usug gastronomicznych

mgr Anna Grzdziela

2

I

technik rolnik

3

II

technik ywienia i usug gastronomicznych

mgr in. Aldona Baranowska - Kacprzak

4

II

technik rolnik

5

III

technik ywienia i usug gastronomicznych

mgr Joanna witek

6

IV

technik ywienia i gospodarstwa domowego

mgr Joanna Kubiak

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

Lp

Klasa

Zawd

Wychowawca

1

I

KLASA WIELOZAWODOWA

mgr Katarzyna Kapuciska

3

II

MECHANIK - OPERATOR POJAZDW I MASZYN ROLNICZYCH

mgr Maria Nowakowska

4

II

mechanik- operator pojazdw i maszyn rolniczych

5

III

mechanik- operator pojazdw i maszyn rolniczych

mgr Marek Garbaliski

LICEUM OGLNOKSZTACCE DLA DOROSYCH (ZAOCZNE)

L.p KLASA OPIEKUN

1

2

II

III

mgr in. JOLANTA KIECZAK

mgr URSZULA SZPARAGA

SZKOA POLICEALNA

L.p Klasa Opiekun
1 II mgr Maria Nowakowska