ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

Zawd:

Mechanik ? operator pojazdw i maszyn rolniczych

(3-letni cykl nauczania)

Absolwent w zawodzie mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych przygotowany jest do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:

  • uytkowania pojazdw, narzdzi, maszyn i urzdze stosowanych w produkcji rolniczej;

  • obsugiwania pojazdw rolniczych, rodkw transportu, maszyn i urzdze stosowanych w rolnictwie;

  • oceniania stanu technicznego i naprawa maszyn i urzdze rolniczych;

  • prowadzenia samochodw oraz cignikw rolniczych;


Absolwent uzyskuje wiadectwo ukoczenia szkoy, dyplom zdobycia zawodu, moliwo podjcia dalszego ksztacenia.

Ksztacenie praktyczne odbywa si w bardzo dobrze wyposaonych pracowniach i warsztatach szkolnych.

W trakcie nauki uczniowie mog bezpatnie zdoby prawo jazdy kategorii B i T bowiem realizuj program nauki jazdy samochodem i cignikiem rolniczym. Zdobywaj take uprawnienia operatora kombajnw zboowych oraz mog nauczy si pracy maszynami rolniczymi.

Absolwent moe pracowajako operator lub mechanik maszyn, pojazdw iurzdze rolniczych oraz moe prowadzi wasne gospodarstwo rolne i w peni korzysta z rodkw unijnych.W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ MONA KSZTACI SI TAKE W ZAWODACH TAKICH, JAK:


- mechanik pojazdw samochodowych,

- kucharz, piekarz, cukiernik, wdliniarz,

- sprzedawca, fryzjer,

- murarz-tynkarz, lusarz, elektryk,