Technik rolnik

TECHNIKUM ROLNICZE


Technik rolnik ? waciwy zawd w tradycyjnie rolniczym regionie.

Absolwent technikum rolniczego jest przygotowany do nastpujcych zada zawodowych:

1) wykonywania prac zwizanych z prowadzeniem produkcji rolinnej i zwierzcej;

2) prowadzenia i obsugi pojazdw, maszyn i urzdze stosowanych w produkcji rolinnej i zwierzcej;

3) prowadzenia sprzeday produktw rolniczych i zwierzt gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji rolinnej i zwierzcej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Ukoczenie technikum rolniczego zapewnia kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu si o rodki z FUNDUSZY UNIJNYCH.

Szkoa zapewnia bezpatny kurs na prawo jazdy kategorii T.

Celem ksztacenia zawodowego jest przygotowanie si do ycia w warunkach wspczesnego wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy.

Nauka w technikum koczy si egzaminem potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytuu technika oraz egzaminem maturalnym umoliwiajcym kontynuowanie nauki na studiach wyszych.

PO UKOCZENIU TECHNIKUM ROLNICZEGO MOESZ:

- prowadzi wasne gospodarstwo rolne;

- prowadzi wasn dziaalno gospodarcz np. gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne;

- podj prac w przedsibiorstwach produkcyjnych i usugowych zwizanych z rolnictwem;

- podj prac w urzdach gminy i instytucjach suby rolnej;

- kontynuowa nauk na wyszych uczelniach;