Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych


To zawd, ktry daje moliwo rozwijania zainteresowa kulinarnych oraz szans na ciekaw karier, rwnie za granic. Ksztatuje umiejtnoci zwizane z planowaniem i organizacj ywienia w zakadach ywienia zbiorowego i ywienia rodziny.


Jeli:
-lubisz sporzdza potrawy, interesujesz si gastronomi
-chciaby organizowa zaopatrzenie zakadw gastronomicznych
-lubisz projektowa wyposaenie wntrza
-pragniesz chroni rodowisko naturalne
-chciaby prowadzi wasne przedsibiorstwo

Podejmij nauk

w Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych.

Ksztacc si w tym kierunku nabdziesz umiejtnoci zwizane z:

  • kompleksow obsug przyj, imprez organizowanych w zakadach gastronomicznych,

  • ywieniem w gospodarstwie domowym,

  • prac w administracji na przykad w ksigowoci lub dziale sprzeday,

  • prac w administracji w zakadach zbiorowego ywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.)

Nauka trwa cztery lata i koczy si uzyskaniem tytuu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzaoci. Jeli bdziesz chcia uczy si dalej - droga otwarta. Posiadajc matur, moesz stara si o przyjcie na dowolny kierunek studiw, a dysponujc wiedz z zakresu ywienia i usug gastronomicznych jeste lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiw.

Kwalifikacje wyodrbnione w zawodzie.

T.6. ? Sporzdzanie potraw i napojw

T.15. ? Organizacja ywienia i usug gastronomicznych

Absolwent moe podejmowa prac we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujcych si prowadzeniem dziaalnoci gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty), obiektach zbiorowego ywienia, instytucjach zajmujcych si obrotem ywnoci, instytucjach zajmujcych si upowszechnianiem wiedzy o ywnoci, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Moe take samodzielnie prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Pamitaj!

Po ukoczeniu technikum oraz z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytu zawodowy.