Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych organizowanych przez

Zesp Szk

im. W. Reymonta w Chodczu w roku szkolnym 2011/2012

L.p.

Typ szkoy

Zawd

Klasa

Rodzaj

praktyki

Termin praktyki

1.

Zasadnicza

Szkoa Zawodowa

Mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych

II

Wiosenna

02.04.2012

-

20.04. 2012 r.

niwna

niwa 2012 r.

III

Jesienna

19.09.2011 r.

-

30.09.2011 r.

Wiosenna

02.04.2012 r.

-

20.04.2012 r.

Kucharz maej gastronomii

II

ywienie zbiorowe

02.04.2012 r.

-

20.04.2012 r.

2.

Technikum

Technik ywienia

i Gospodarstwa Domowego

III

ywienie zbiorowe

05.03.2012 r.

-

30.03.2012 r.

II

ywienie zbiorowe

03.10.2011 r.

-

28.10.2011 r.

Technik rolnik

II

Prace jesienne

03.10.2011 r

-

28.10.2011 r.