Pedagog szkolny

Joanna Modrzejewska

Pani pedagog suy swoj fachow pomoc w wtorki w godzinach 8.00 - 13.30 oraz w czwartki 8.00 -11.30

Wszystkich chtnych rodzicw oraz uczniw zapraszamy w w/w terminach na spotkania z Pani Pedagog.

Technikum ywienia i Usug Gastronomicznych


To zawd, ktry daje moliwo rozwijania zainteresowa kulinarnych oraz szans na ciekaw karier, rwnie za granic. Ksztatuje umiejtnoci zwizane z planowaniem i organizacj ywienia w zakadach ywienia zbiorowego i ywienia rodziny.

Czytaj więcej: Technik ywienia i Usug Gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOA ZAWODOWA

Zawd:

Mechanik ? operator pojazdw i maszyn rolniczych

(3-letni cykl nauczania)

Czytaj więcej: Zasadnicza Szkoa Zawodowa

Technik rolnik

TECHNIKUM ROLNICZE


Technik rolnik ? waciwy zawd w tradycyjnie rolniczym regionie.

Czytaj więcej: Technik rolnik

Podkategorie

 • W zwizku z niepokojcymi doniesieniami dotyczcymi pojawiajcych si zagroe w internecie zwracam si z uprzejm prob o zwrcenie szczeglnej uwagi na ponisze informacje.

  Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i modziey. 60% dzieci w wieku 4-14 lat uywa komputera do grania[1], a 94% nastolatkw
  w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

  Gry komputerowe mog wspiera rozwj poznawczy, emocjonalny i spoeczny dzieci. Wpywaj pozytywnie na: spostrzegawczo, reakcje na bodce, zdolnoci przestrzenne, procesy mylowe oraz koncentracj uwagi. Poprawiaj refleks i koordynacj wzrokowo-ruchow oraz wicz umiejtno wspdziaania w grupie.

  Jednak nadmierne granie moe powodowa problemy z koncentracj uwagi przez duszy czas, zaniedbywania nauki, aktywnoci fizycznej, kontaktw zrodzin i kolegami. Moe ono prowadzi rwnie do rezygnacji zinnych zainteresowa, a nawet zaniedbywania czynnoci takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzi nawet do uzalenienia.

  Gry zawierajce agresj i brutaln przemoc powoduj wzrost poziomu agresji
  u dzieci, ucz wrogich zachowa wobec innych ludzi oraz tego, e jedynym sposobem na rozwizywanie problemw jest uywanie siy.

  Media donosz o nowej grze pn. ?Blue Whale Challenge? czyli ?niebieski wieloryb?, ktra pojawia si w internecie i zagraa yciu dzieci
  oraz nastolatkw. Z doniesie medialnych wynika, e pocztek gry mia miejsce w Rosji, gdzie ju ponad setka modych internautw popenia samobjstwo.

  Z doniesie mediw wynika, e gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie modych internautw. Psychologowie ostrzegaj,
  e szczeglnie naraone na udzia w grze s osoby o niskiej samoocenie
  i poczuciu wasnej wartoci.

  Poniej przekazuj informacje zamieszczam dotyczce zachowania bezpieczestwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

  ? Okrel zasady dotyczce czasu, jaki twoje dziecko moe przeznacza na gry komputerowe.

  ? Zadbaj o to, aby dziecko nie grao codziennie, ale te nie rb tradycji
  z tej formy spdzania czasu. Jeli ustalisz, e w waszym domu gra si wokrelone dni, np. w pitki i niedziele, dziecko przez cay tydzie bdzie yo oczekiwaniem na wczenie komputera.

  ? Zainteresuj si, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z ktrych korzysta, sprawd, czego moe si z nich nauczy.

  ? Zanim kupisz swojemu dziecku gr, upewnij si, e jest odpowiednia do jego wieku. Moe ci w tym pomc system oceny gier PEGI.

  ? Zwr uwag, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiaj si sygnay uzalenienia od komputera.

  ? Upewnij si, e twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowizkw domowych i szkolnych.  ? Sprawd, czy gra jest pozbawiona mikropatnoci.

  ? Pamitaj, e istniej minigry, ktre nie wymagaj instalacji, a zawieraj treci nieodpowiednie dla dzieci.

  ? Zwr uwag na to, czy w grze mona kontaktowa si z innymi graczami.

  Jeli tak ? sprawd, czy znajomoci, jakie zawiera twoje dziecko, s bezpieczne. Kontakt z innymi uytkownikami moe by potencjalnym rdem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowa.

  Gdzie mona uzyska pomoc[1]

  W celu uzyskania porad i wskazwek rodzice mog dzwoni pod nr telefonu 800 100 100, oferujcy bezpatn i anonimow pomoc dla dorosych (rodzicw, nauczycieli, pedagogw). Dzieci i modzie, ktrzy potrzebuj pomocy, chc z kim porozmawia o swoich problemach mog dzwoni pod
  nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Modziey Rzecznika Praw Dziecka).