Harmonogram zaj w szkole policealnej w I semestrze roku szkolnego 2013/14 - technik BHP

KLASA I SP BHP

PITEK

SOBOTA

13,14 WRZESIE

15.30-21.00

8.00-15.50

27,28 WRZESIE

15.30-21.00

8.00-15.50

11,12 PADZIERNIK

15.30-21.00

8.00-15.50

25,26 PADZIERNIK

15.30-21.00

8.00-15.50

15,16 LISTOPAD

15.30-21.00

8.00-15.50

22,23 LISTOPAD

15.30-21.00

8.00-15.50

06,07 GRUDZIE

15.30-21.00

8.00-15.50

13,14 GRUDZIE

15.30-21.00

8.00-16.35

10,11 STYCZE

15.30-21.00

8.00-16.35