Historia

Historia szkoy siga roku 1971. Wtedy do budynku dobudowanego do Szkoy Podstawowej w Chodczu przeniesiono Szko Przysposobienia Rolniczego z Cett. W 1972r. decyzj wadz zostaa przemianowana na Zasadnicz Szko Rolnicz o kierunku oglnorolnym. W 1974r. powstaa Zasadnicza Szkoa Mechanizacji Rolnictwa, a w 1975r. otwarto klas o profilu wiejskie gospodarstwo domowe. W latach 1976-1983 funkcjonowao rednie Studium Zawodowe. Kolejnym etapem rozwoju szkoy by powstanie w 1991r. klasy licealnej o specjalnoci wiejskie gospodarstwo domowe, ktra staa si zacztkiem powoanego w 1997r. Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego.

Od 1 stycznia 1998r. zosta powoany Zesp Szk Rolniczych w Chodczu, w skad ktrego weszy:

  • Zasadnicza Szkoa Zawodowa
  • Liceum Zawodowe
  • Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego

Od 1997r. patronem Zespou Szk Rolniczych zosta Wadysaw Reymont.

Od 2002r. szkoa ma swoj siedzib przy ulicy Kaliskiej 9/11.

14 padziernika 1010r. zostay otwarte nowe warsztaty przy ul. Nowej.

Obecnie szkoa mieci si w trzech budynkach: przy Placu Kociuszki, przy ul. Kaliskiej, przy ul. Nowej.

Przez 40 lat istnienia mury szkoy opucio 1762 absolwentw.

Dyrektorzy w historii Zespou Szk w Chodczu:

mgr Henryk Zieliski
1971 1992
mgr in. Janusz Mujta
1992 ? 2007
mgr in. Grayna Wiliska
od 2007r.

Obecnie w Zespole Szk w im. Wadysawa Reymonta Chodczu ksztaci si 213 uczniw i suchaczy na 3 kierunkach:

  • Technikum
  • Zasadnicza Szkoa Zawodowa
  • Oglnoksztacce Liceum Uzupeniajce