Harmonogram zaj w LOD semestr IV w roku szkolnym 2016/2017

LOD

PITEK

SOBOTA

Zjazd I

17, 18 lutego

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd II

3, 4 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd III

17, 18 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd IV

31 marca, 1 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd V

7, 8 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VI

21, 22 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VII

12, 13 maja

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VIII

26, 27 maja

15.30-21.10

8.00-17.50Sesja egzaminacyjna

2,3 czerwca

9,10 czerwca