Harmonogram zaj w SP- technik bhp semestr II w roku szkolnym 2016/2017

SP- technik bhp

PITEK

SOBOTA

Zjazd I

17, 18 lutego

15.30-21.00

8.00-15.50

Zjazd II

24,25 lutego

15.30-21.00

8.00-15.50

Zjazd III

3, 4 marca

15.30-21.00

8.00-15.50

Zjazd IV

17, 18 marca

15.30-21.00

8.00-15.50

Zjazd V

31 marca, 1 kwietnia

15.30-21.00

8.00-15.50

Zjazd VI

7, 8 kwietnia

15.30-21.00

8.00-16.40

Zjazd VII

21, 22 kwietnia

15.30-21.00

8.00-16.40

Zjazd VIII

28,29 kwietnia

15.30-21.00

8.00-16.40

Zjazd IX

12, 13 maja

15.30-21.00

8.00-16.40

Zjazd X

26, 27 maja

15.30-21.00

8.00-16.40

Sesja egzaminacyjna

2,3 czerwca

9,10 czerwca