Dyrekcja, nauczyciele i administracja

Dyrektor szkoy:

mgr in. Grayna Wiliska

Grono pedagogiczne:

Imi i nazwisko Nauczany przedmiot
mgr in. Grayna Wiliska przedmioty gastronomiczne
mgr in. Jacek Trzaskalski podstawy techniki, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, mechanizacja rolnictwa, produkcja rolinna, eksploatacja pojadw i maszyn rolniczych
mgr Henryk Pawlikowski Kierownik ksztacenia praktycznego, nauka jazdy cignikiem
mgr Joanna Kubiak jzyk niemiecki
mgr Joanna witek historia, wos
mgr in. Jolanta Kieczak biologia, geografia, przedmioty gastronomiczne, zajcia praktyczne
mgr in. Aldona Baranowska?Kacprzak

przedmioty gastronomiczne, w-f, zajcia praktyczne, produkcja zwierzca

mgr Rafa Gawrysiak jzyk angielski
mgr Joanna Modrzejewska technologia informacyjna
ks. mgr M. Figiel religia
mgr Urszula Szparaga jzyk polski, wiedza o kulturze
Witold Bogusawski zajcia praktyczne
mgr Maria Nowakowska przedmioty ekonomiczne
mgr Katarzyna Kapuciska historia, w-f, wos, podstawy przedsibiorczoci, przedsibiorstwo w gospodarce rynkowej
mgr Micha Kobus wychowanie fizyczne, PO, edukacja dla bezpieczestwa
mgr Sylwia Lewandowska matematyka, fizyka
mgr in. Anna Grzdziela

przedmioty gastronomiczne

organizacja, bezpieczestwo i higiena pracy

mgr in. Barbara Baszczyk chemia, wychowanie do ycia w rodzinie, higiena i ochrona zdrowia, mikrobiologia ywnoci
Dariusz Jaroski nauka jazdy samochodem, przepisy ruchu drogowego
Marek Garbaliski zajcia praktyczne
mgr Marlena Czyewska zajcia praktyczne
mgr Katarzyna Rzepecka - Paluch jzyk polski
mgr Joanna Modrzejewska pedagog szkolny

Administracja:

Elbieta Rykowska

Jolanta Ambroewicz

Urszula Nowakowska

Obsuga:

Boena Niedzielak

Janusz Kocimski

Renata Skibiska