test

fdsaf sa

Plan nauczania - Bhp

Zajcia- 07.04.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

07.04.2017

1-2

15.30- 17.00

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3

17.05- 17.50

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

4-5

17.55- 19.25

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

6-7

19.30- 21.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zajcia- 08.04.2017

L.P.

Sobota

08.04.2017

1-2

8.00- 9.30

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

3-4

9.35- 11.05

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

5-6

11.10- 12.40

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.45- 14.15

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10-11

14.20- 15.50

15-55-16.40

Zagroenia w rodowisku pracy

M. Sadowski


Zajcia- 31.03.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

31.03.2017

1-2

15.30- 17.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3

17.05- 17.50

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

4-5

17.55- 19.25

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

6-7

19.30- 21.00

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski


Zajcia- 01.04.2017

L.P.

Sobota

01.04.2017

1-2

8.00- 9.30

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3-4

9.40- 11.10

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

5-6

11.15- 12.45

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.55- 14.25

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

9-10

14.30- 16.00

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

Zajcia- 17.03.2017- technik bhp

L.P.

Pitek

17.03.2017

1-2

15.30- 17.00

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3-4

17.05- 18.35

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

5

18.40- 19.25

Zarzdzanie systemami bhp

M. Nowakowska

6-7

19.30- 21.00

Jzyk niemiecki zawodowy

J. Kubiak

Zajcia- 18.03.2017

L.P.

Sobota

18.03.2017

1-2

8.00- 9.30

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

3-4

9.35- 11.05

Techniczne bezpieczestwo pracy

M. Sadowski

5-6

11.10- 12.40

Ustalanie przyczyn wypadkw

M. Sadowski

7-8

12.45- 14.15

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

9-10

14.20- 15.50

Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski


Harmonogram zaj w LOD semestr IV w roku szkolnym 2016/2017

LOD

PITEK

SOBOTA

Zjazd I

17, 18 lutego

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd II

3, 4 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd III

17, 18 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd IV

31 marca, 1 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd V

7, 8 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VI

21, 22 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VII

12, 13 maja

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VIII

26, 27 maja

15.30-21.10

8.00-17.50Sesja egzaminacyjna

2,3 czerwca

9,10 czerwca


Harmonogram kurs kwalifikacjny

Harmonogram zaj dla KKZ - R.03 w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

KKZ ? R.03

PITEK

SOBOTA

Zjazd I

17, 18 lutego

14.00-21.10

8.00-17.50

Zjazd II

24,25 lutego

14.00-21.10

8.00-17.50

Zjazd III

3, 4 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd IV

17, 18 marca

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd V

31marca,1 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VI

7,8 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VII

21,22 kwietnia

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd VIII

12,13 maja

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd IX

26, 27 maja

15.30-21.10

8.00-17.50

Zjazd X

9,10 czerwca

15.30-21.10

8.00-17.50Podkategorie

 • W zwizku z niepokojcymi doniesieniami dotyczcymi pojawiajcych si zagroe w internecie prosz o zwrcenie szczeglnej uwagi na ponisze informacje:

  Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i modziey. 60% dzieci w wieku 4-14 lat uywa komputera go grania, a 94% nastolatkw w wieku 12-17 lat gra w gry wideo. Gry komputerowe mog wspiera rozwj poznawczy, emocjonalny i spoeczny dzieci. Wpywaj pozytywnie na: spostrzegawczo, reakcje na bodce, zdolnoci przestrzenne, procesy mylowe oraz koncentracj uwagi. Poprawiaj refleks i koordynacj wzrokowo- suchow oraz wicz umiejtno wspdziaania w grupie.

  Jednak nadmierne granie moe powodowa problemy z koncentracj uwagi przez duszy czas, zaniedbywania nauki, aktywnoci fizycznej, kontaktw z rodzin i kolegami. Moe ono prowadzi rwnie do rezygnacji z innych zainteresowa, a nawet zaniedbywania czynnoci takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzi nawet do uzalenienia.

  Gry zawierajce agresj i brutaln przemoc powoduj wzrost poziomu agresji u dzieci, ucz wrogich zachowa wobec innych ludzi oraz tego, e jedynym sposobem na rozwizywanie problemw jest uywanie siy.

  Media donosz o nowej grze pod nazw "Blue Whale Challenge" czyli "niebieski wieloryb", ktra pojawia si w internecie i zagraa yciu dzieci oraz nastolatkw. Z doniesie wynika, e pocztek gry mia miejsce w Rosji, gdzie ju ponad setka modych internautw popenia samobjstwo.

  Psychologowie ostrzegaj, e szczeglnie naraone na udzia w grze s osoby o niskiej samoocenie i poczuciu wasnej wartoci.

  Poniej informacje dotyczce zachowania bezpieczestwa w korzystaniu z gier komputerowych dl rodzicw:

  - okrel zasady dotyczce czasu, jaki twoje dziecko moe przeznacza na gry komputerowe,

  - zadbaj o to, aby twoje dziecko nie grao codziennie, ale te nie rb tradycji z tej formy spdzania czasu,

  - zainteresuj si, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia,

  - zanim kupisz dziecku gr, upewnij si, e jest odpowiednia do jego wieku.

  - zwr uwag, czy w zachowaniu dziecka nie pojawiaj si sygnay uzalenienia od komputera,

  - upewnij si, e twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowizkw domowych i szkolnych.

  - sprawd, czy gra jest pozbawiona mikropatnoci,

  - pamitaj, ze istniej minigry, ktre nie wymagaj instalacji, a zawieraj treci nieodpowiednie dla dzieci,

  - zwr uwag na to, czy w grze mona kontaktowa si z innymi graczami.

  RODZICU BD CZUJNY!